1
اجازه اقامت بشردوستانه یک نوع اجازه اقامت موقت می باشد. برای اعضاء خانواده فردی صادر میگردد که، گرجی باشد. متقاضی میبایستی مبلغ 2 میلیون یورو در املاک و مستغلات سرمایه گزاری نماید. نکته ٢: مدت زمان اقدامات اقامت دائم گرجستان ٣ ماه از تاریخ اقدام می باشد. با آذرمحلوجیان و پروین اردلان گفتگوهای بلندتری نیز داریم که می توانید دراینجا بشنوید.
What is Articlebase Social Networking SIte ?

Articlebase is an online social networking website here you can visit and generate quality backlinks, traffic for your website

Latest Comments