1
کشور گرجستان به‌عنوان یک کشور زیبا در منطقه قفقاز اوراسیا از کشورهای پیشگام برای ورود به حوزه اتحادیه اروپا است. سه روز کاری در گرجستان باشند کفایت می کند. هیچ محدودیتی برای خرید و فروش املاك و مستقلات برای خارجیان وجود ندارد و سند مالكیت كامل به نام آنان زده می شود.خارجیها حقوقی كاملا برابر با گرجیها دارند. خانواده هسته ای یا همان خانواده زن و شوهری یا مستقل مدل غالب زندگی در این گروه از مهاجر
What is Articlebase Social Networking SIte ?

Articlebase is an online social networking website here you can visit and generate quality backlinks, traffic for your website

Latest Comments